Informacja RODO

INFORMACJA OGÓLNA

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VALMAR Waldemar Sykulski,

NIP: 6290025275, REGON:271795162, tel: 32 261 78 92, e-mail biuro@valmar.pl

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, w tym dane wrażliwe, są przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych, realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne sprzedaży asortymentu sklepu, realizacji zamówień, przetworzenia płatności, obsługi reklamacji oraz wszystkich usług świadczonych w ramach działalności sklepu, art. 6 ust. 1 lit. a-f.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Państwa danych mają osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  usług

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

- dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

- sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

- ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

- usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

- przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez sklep, obejmującej sprzedaż wyrobów medycznych, poza danymi osobowymi przetwarzamy również Państwa dane wrażliwe. W związku z powyższym dokonanie transakcji w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym również wrażliwych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na podanie w/w danych prosimy o poinformowanie o tym fakcie sprzedawcy.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych, ma na celu realizację usług w zakresie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, fakturowania, reklamacji oraz wszystkich usług świadczonych w ramach działalności sklepu.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl